Ny forskning visar The Governor Extra Virgin Olivoljas fantastiska resultat för personer som lider av KLL

Den internationella och prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology publicerade fredagen den 21 januari 2022 en artikel med forskningsresultaten med titeln:

”Effekten av kostintervention med högt innehåll av oleocanthal och oleacin olivolja hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i tidig fas: En randomiserad pilotstudie”.

Den experimentella studien genomfördes med 22 patienter som diagnostiserats med tidig kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och som stod under medicinsk övervakning och inte fick någon behandling.

Ett av huvudmålen var att undersöka hypotesen att olivoljans biologiska effekt mot cancer är relaterad till dess innehåll av specifika fenolföreningar och i synnerhet oleocanthal och oleacin.

Det är första gången som forskarsamhället har kunnat visa att oral administering av en daglig dos på 25 mg oleocanthal och oleacin genom konsumtion av 40 ml extra virgin olivolja under en period på sex månader kan vara fördelaktigt för patienter med KLL, genom att minska antalet vita blodkroppar, framkalla apoptos av cancercellerna och förbättra deras ämnesomsättning.

För denna studie samarbetade följande personer: Dr. Prokopis Magiatis och Dr. Eleni Melliou från Atens nationella och kapodistrianska universitet och World Olive Center for Health (WOCH), Dr. Andrea Paola Rojas från Peloponnesos universitet, Dr. I. Kontonis från Laconiasjukhuset, Dr. T. Nomikos från Harokopio-universitetet och deras kollegor A. Ioannidis, I. Dimopoulos, G. Kosmidis och M. Katsas.

Den extra virgin olivolja som valdes ut och gavs till patienterna var ”The Governor- Premium Extra Virgin Olive Oil” från sorten Lianolia på Korfu, från familjen Dafnis från Olive Fabrica Company. Denna Exra Virgin Olivoljan valdes ut bland hundratals andra prover efter att ha analyserats med qNMR-metoden (Quantitative Nuclear Magnetic Resonance). qNMR-metoden utvecklades 2012 av professorerna Prokopis Magiatis och Eleni Melliou och deras vetenskapliga team vid NKUA.

Studien finansierades av den ideella organisationen World Olive Oil Center for Health (www.worldolivecenter.com) med inkomster som helt och hållet kommer från medlemsavgifter, olivoljeanalyser och privata donationer.

När studien är avslutad kan vi bara känna glädje och tillfredsställelse över de uppmuntrande resultaten som visar att det behövs en ännu större klinisk studie i flera centra och som än en gång bevisar det höga näringsvärdet hos extra virgin olivolja, men framför allt den katalytiska effekten på människokroppen av användningen av extra virgin olivolja med hög fenolhalt, vilket gör den till en ”supermat”.

Forskning och produktion är en blandning av framgång, men framför allt en bild av framtiden. En framtid där forskare och producenter kommer att arbeta tillsammans för att utforma de bästa metoderna för att framställa kvalitetsprodukter som är utformade för att främja konsumenternas hälsa.

Den första kliniska studien med administrering av extra virgin olivolja med hög fenolhalt till patienter med kronisk lymfatisk leukemi och offentliggörandet av resultaten i en internationell vetenskaplig tidskrift är en historisk händelse. Ännu ett stort steg i utforskandet av olivoljans magiska värld men samtidigt ett stort arv. Låt oss fortsätta att producera med ansvarskänsla!

Källa: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2021.810249/full
Ladda ner rapporten här